Wie zijn we

  • Een eigentijdse kerk in Utrecht voor alle leeftijden en doelgroepen, jong en oud.
  • Met onder meer studenten, (young) professionals en zakenlui.
  • Laagdrempelig voor niet christenen.
  • Met ruim voldoende geloofsverdieping en uitdaging voor christenen.
  • Diepgang in prediking èn tegelijk ruim aandacht voor aanbidding, geloofsbeleving en de gaven van de Geest.

Geen traditioneel hokje

Wij geloven dat God vandaag de dag wonderen kan doen, ook voor jou. Daarbij passen wij niet echt in een (traditioneel christelijk) hokje. Wij geloven in de betrouwbaarheid van de Bijbel en schenken veel aandacht aan bijbelstudie. Meer traditionele kerken bieden vaak goede prediking, en leggen daar vaak veel nadruk op. Evangelische en charismatische kerken leggen daarentegen vaak meer de nadruk op aanbidding, geloofsbeleving en/of de gaven van de Heilige Geest. Wij willen nu juist aan al die facetten tegelijk aandacht schenken: Diepgang in de prediking èn ook volop aandacht voor aanbidding, geloofsbeleving en de gaven van de Geest. (We denken overigens niet de enige kerk te zijn die dit nastreeft.)

Divers: Van studenten, professionals, creatievelingen tot zakenlui

De Studenten kerk in Utrecht is al lang niet meer alleen voor studenten. We zijn nadrukkelijk open voor alle leeftijden en doelgroepen. Daarom zijn we ook bezig met een nieuwe naam voor onze kerk in Utrecht. Hoewel er extra aandacht is voor studenten, (jonge) professionals en zakenlui, is de kerk open voor alle mensen van alle leeftijden en achtergronden. De kerk is laagdrempelig voor mensen die zoekend zijn naar God, en biedt daarnaast ook voldoende geloofsverdieping en uitdaging voor mensen die christen zijn!

Wekelijks boeiende thema’s voor een ieder

De basis van De Studenten kerk Utrecht zijn de wekelijkse open connect groepen . Dit zijn bijbelstudiegroepen over boeiende thema’s voor christenen en ook voor niet-christenen. Je kunt elke week besluiten om mee te gaan doen en sfeer te proeven.

En verdere verdieping…

Ook voor christenen hebben we, naast al het bovenstaande, veel leuks en uitdagends te bieden: je zou o.a. kunnen helpen als teamlid bij de alpha-cursus, je kunt een celgroep gaan leiden, en we hebben een wekelijkse School voor Leiders. Deze is voor iedereen die christen is, behandelt allerlei interessante thema’s. Je hoeft dus nog niet een groep te leiden om deel te nemen aan deze cursus. De cursus is juist een hulp daarbij.We zijn bijbelgetrouw en daarom vinden we het belangrijk om in alles de liefde van God te zoeken en de gaven (kadootjes) van de Heilige Geest van God actief na te streven. (Deze opdracht geeft God in de bijbel in de tekst 1 Korintiërs 14 vers 1). Voorbeelden van deze gaven zijn genezing, profetie, onderwijzen en helpen.

Je wordt gestimuleerd om zelf na te denken over God.

Deze website is onder constructie en dit gedeelte wordt nog aangevuld met de ontstaansgeschiedenis, wat we geloven, en een gedeelte met de kernwaarden van De Studenten kerk Utrecht.

Meer informatie

Er stond ook een artikeltje in de EO-gids over de Studentenkerk Utrecht en over Erik Munneke. Lezen?
Klik dan op deze link van het artikeltje in de EO-gids.

Je kunt hier informatie vinden over Erik Munneke, de pastor van de Studentenkerk in Utrecht.