Opgaveformulier connectgroep

  Naam

  Email

  Adres

  Postcode

  Telefoon

  Geboortedatum

  Studie of werk

  Religieuze achtergrond

  Ben je lid of vaste bezoeker van een kerk? Zo ja, van welke? En in welke plaats? En ook van een christelijke studentenvereniging? Welke?

  Vegetarisch eten (ja/nee)?