Opgaveformulier connectgroep

Naam

Email

Adres

Postcode

Telefoon

Geboortedatum

Studie of werk

Religieuze achtergrond

Ben je lid of vaste bezoeker van een kerk? Zo ja, van welke? En in welke plaats? En ook van een christelijke studentenvereniging? Welke?

Vegetarisch eten (ja/nee)?