Opgaveformulier Alpha-cursus

Naam

Email

Adres

Postcode

Telefoon

Geboortedatum

Studie of werk

Religieuze achtergrond

Ben je lid of een geregelde bezoeker van een kerk? Zo ja, welke? En in welke plaats? En ook van een christelijke studentenvereniging? Welke?

Vegetarisch eten (ja/nee)?